Autoškola Zugárek nabízí žadatelům výuku a výckvik pro získání následujících skupin řidičského oprávnění.


Řidičské oprávnění skupiny AM opravňuje řídit motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1, 1) dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW, 2) tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW, 3) čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW. Věková hranice 15 let.

Řidičské oprávnění skupiny A1 opravňuje k řízení vozidel, 1) lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3, 2) tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW. Věková hranice 16 let.

Řidičské oprávnění skupiny A2 k řízení motocyklů s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem. Věková hranice 18 let.

Řidičské oprávnění skupiny A křízení 1) motocyklů s postranním vozíkem nebo bez něj, 2) tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW,. Věková hranice 24 let (při rozšíření z A2 s 2 roky praxe jen 20 let).

Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení motorových vozidel s výjimkou vozidel skupin A1 (mimo automat), A2, A, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nevýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg. Věková hranice 18 let.